Rotonde luchtfoto

Meet- en observatiehoeken en zichtafstanden

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

De verschillen tussen de te meten reflectiecoëfficiënten in de meet- en observatiehoeken zijn in figuur 53 schematisch weergegeven. De figuur laat zien wat de zichtvlakken zijn voor verschillende meetmethoden op een wegdek met een bepaalde textuurdiepte.

D3040_7-5.jpg

Figuur 53: Schematische voorstelling van de meet- en observatiehoeken en zichtvlakken van de reflectiecoëfficiënten Rl, Qd, β en Qo.

In figuur 53 is te zien dat met een grote meet- en observatiehoek, zoals bij de luminantiefactor β (90°), korte zichtafstanden worden aanschouwd. De textuurdiepte van het wegdek is zichtbaar.

Bij de Rl, Qd en Qo coëfficiënten met kleinere meet- en observatiehoeken behoren grotere zichtstanden. De textuurdiepte is niet zichtbaar door afscherming van de eigen textuur.

In tabel 11 wordt het principe weergegeven.

Tabel 11: Zichtafstanden bij de verschillende meet- en observatiehoeken (Rl, Qd en β) ten opzichte van het wegdek
MeetcoëfficiëntMeet- en observatiehoekZichtafstandZichtvlak op markering – ondergrond
RI2,29°
(observatiehoogte 1,2 meter)
30 meterVerticale vlakken dwars op rijrichting en bovenzijde structuur markering. Exclusief ondergrond.
Qd2,29°
(observatiehoogte 1,2 meter)
30 meterVerticale vlakken dwars op rijrichting en bovenzijde structuur markering. Exclusief ondergrond.
ß (Beta) - Yxy00 meterVan bovenaf op structuur markering. Inclusief ondergrond.