Rotonde luchtfoto

Toepassing in cementbetonverhardingen

  • 18 november 2021

De algemene normen voor betonverhardingen zijn opgenomen in de CROW-Kennismodule Betonverhardingen.

De normen die gelden voor toeslagmateriaal zijn:

NEN-EN 12620Toeslagmateriaal voor beton.
NEN 5905Nederlandse invulling van NEN-EN 12620 ‘Toeslagmateriaal voor beton’.
NEN-EN 13877-1Betonverhardingen Deel 1: Materialen.

In de RAW-Standaard 2015 staan de eisen voor stroefheid en textuur per wegtype vermeld in tabel 82.1.1. Deze staan ook vermeld in de CROW-Kennismodule Betonverhardingen onder Wegdekeigenschappen. In tabel 82.1.4 van de CROW-Standaard 2015 is een detaillering opgenomen uit de NEN-EN 12620 waar het steenslag in betonverhardingen aan moet voldoen.

Een grijze betonverharding onbehandeld met een gebezemde oppervlaktestructuur is licht van kleur en heeft een hoger reflectievermogen dan donkere wegdektypen. Bij het toepassen van uitgeborsteld beton, waarbij het steenslag in de bovenlaag zichtbaar wordt, kan de keuze van de kleur van het toeslagmateriaal een rol spelen in relatie tot een gewenste wegdekreflectie. De materiaaleigenschappen van het toeslagmateriaal (onder andere grootte en vorm) moeten uiteraard voldoen aan de gestelde eisen.