Rotonde luchtfoto

Wegdekreflectie en geluid

  • 18 november 2021

Een geluidreducerende deklaag kan ook worden uitgevoerd in een lichtgekleurde variant. Dit kunnen zowel stille betonstraatstenen, stille asfaltsoorten als uitvoeringen in uitgeborsteld beton zijn. De geluidreductie wordt bepaald volgens de reken- en meetvoorschriften geluid 2012. Deze methodiek wordt beschreven in CROW-publicatie 316 ‘De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer 2012’. Een actueel overzicht van wegdekcorrecties is te vinden op de website van Infomil.

Het effect van een nabehandeling voor het verkrijgen van een bepaalde reflectie-eigenschap, zoals stralen of planeren, van een asfaltdeklaag op de geluidreductie is nog niet geheel bekend. De eerste toepassing waarin het wegdek licht is geplaneerd, laat een positief initieel effect zien. Wat het effect in de tijd is, is nog niet bekend.

Stille betonstraatstenen hebben een open textuur deklaag, dat wil zeggen een onbehandelde cementgebonden deklaag zonder fijne fractie. Wanneer een bepaald percentage lichtreflecterend toeslagmateriaal is toegevoegd, zal het enige tijd duren voordat deze zichtbaar wordt door afslijting van het cement. Wanneer gekozen wordt voor een direct zichtbaar resultaat zal een oppervlakbewerking als stralen of planeren moeten worden uitgevoerd.