Rotonde luchtfoto

Zichtbaarheid wegmarkeringen

  • 18 november 2021

In figuur 32 zijn de resultaten van praktijkmetingen te zien in Nederland van reflectiecoëfficiënten (volgens NEN-EN 1436 Rl en Qd) voor wegdekken en horizontale wegmarkeringen in de periode 2009 tot met 2014.

D3040_5-5.jpg

Figuur 32: Reflectiecoëfficiënten Rl-Qd voor wegdekken en wegmarkeringen.

De zichtbaarheid aan de hand van helderheidscontrast kan vereenvoudigd worden weergegeven door de verhouding van de coëfficiënten (Rl markering/Rl wegdek of Qd markering/Qd wegdek).

In figuur 32 is te zien dat vooral de dagzichtbaarheid (Qd) voor een helder wegdek een lager contrast kan opleveren ten opzichte van een donker wegdek. Dit geldt meer specifiek bij tegenlichtsituaties met zonlicht. Dit wordt ook onderkend in de NEN-EN 1436 door hogere Qd-waarden aan te geven voor de wegmarkering bij toepassing van heldere wegdekken (beton) dan voor meer donkere wegdekken (asfalt).

D3040_5-6.jpg

Figuur 33: Eisen aan Qd-waarden voor markeringen op verschillende wegdektypen.

Mogelijkheden om de dagzichtbaarheid van markering bij toepassing van het heldere wegdek te vergroten zijn:

  1. Het toepassen van een markering met hoge optische eigenschappen Qd/Rl. Dit betekent bij voorkeur een hoge witheid gecombineerd met een 100% dekkingsgraad van de wegmarkering. De markering is dan volledig gevuld ten opzichte van het onderliggend wegdek.
  2. Toepassen van zwart-wit grenscontrast in de nabijheid van de wegmarkering (figuur 44).
D3040_5-7.jpg
D3040_5-8.jpg

Figuur 44: Voorbeelden van het zichtbaar maken van een wegmarkering bij een helder wegdek door middel van zwart asfalt aan buitenzijde rijbaan aansluitend aan de kantmarkering (contrast) rijbaan.