Rotonde luchtfoto

Scope

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Alhoewel optische eigenschappen meer behelzen dan alleen de fotometrische lichttechnische eigenschappen ligt de nadruk in deze publicatie op wat door de mens als visuele gewaarwording wordt waargenomen (lichtstraling). Optische straling als warmtestraling inclusief infrarood (IR) komt ook aan de orde, omdat hier een belangrijk raakvlak is met de civiele eigenschapen als spoorvorming en vermoeiing.

Wat het verkeerskundig wegontwerp betreft, wordt de lijn gevolgd van Duurzaam Veilig. De hierbij gehanteerde begrippen als functie, vorm en gebruik kunnen van invloed zijn op de type belichting.

Er zijn drie wegcategorieën geformuleerd met bijbehorende ontwerpuitgangspunten:

  1. Stroomwegen
  2. Gebiedsontsluitingswegen
  3. Erftoegangswegen
Elke wegcategorie heeft een aantal essentiële kenmerken. De drie wegcategorieën worden zowel binnen als buiten de bebouwde kom onderscheiden. Wat wegdekreflectie betreft, wordt hierin geen onderscheid gemaakt. Er wordt onderscheid gemaakt in wegen als onderdeel van de openbare ruimte met een verkeers- en een verblijfsfunctie.