Rotonde luchtfoto

Woord vooraf

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Het proberen invulling te geven aan de steeds veranderende maatschappelijke ontwikkelingen, zorgt vaak voor allerlei praktische vragen. Dit gold ook voor de wegbeheerders die invulling wilden geven aan de begrippen duurzaamheid, sociale en verkeersveiligheid. Zij zagen hier een mogelijkheid door het toepassen van wegdekken met verhoogde wegdekreflectie-eigenschappen. Maar om welke eigenschappen van het wegdek gaat het dan precies? Wat is de relatie met natuurlijke verlichting (dag, nacht) en kunstmatige verlichting (openbare verlichting en koplampverlichting)? En hoe maak je dan zo′n wegdek met de gewenste eigenschappen? Dit waren een paar van de vragen die een groep stakeholders in 2015 aan CROW voorlegden.

De CROW-werkgroep ‘Wegdekreflectie’ is met de verschillende vragen aan de slag gegaan. In de voorliggende publicatie worden alle relevante onderwerpen ten aanzien van wegdekreflectie behandeld. Behandeld worden zowel lichttechnische als civieltechnische aspecten. De publicatie slaat hiermee dan ook een brug tussen de civieltechnische en de verlichtingswereld. Ik hoop dat velen gebruikmaken van deze brug, want alleen door samenwerking tussen verschillende disciplines kan echt vooruitgang worden geboekt.

Bij dezen wil ik de leden van de werkgroep danken voor hun enthousiasme en inhoudelijke inbreng. Daarnaast wil ik de verschillende financiers van dit project bedanken. Zonder hun financiële bijdragen was het niet mogelijk geweest om dit project uit te voeren. De volgende organisaties hebben financieel aan dit project bijgedragen: Fonds Collectieve Kennis – Civiele Techniek, Bouwend Nederland (Vakgroep Bitumineuze Werken), Rijkswaterstaat, Stichting SKKB, Vereniging BeST, NVLB, Cement&BetonCentrum, Coldmix B.V., Straalbedrijf van Gompel B.V., ESHA Infra Solutions BV.

CROW
dr.ir. I.W. Koster
directeur

Bij het verschijnen van deze publicatie was de werkgroep ‘Wegdekreflectie’ als volgt samengesteld:

Robbert Dijkema Montad
Youri Dirne ROTIM Steenbouw
Jan Elfring Infralinq
Rob den Hollander gemeente Schiedam
Thijs van Hoof Versluys Groep
Jan Hut provincie Groningen
André Kleis RWS GPO
Frank Kolderie Struyk Verwo Infra
Wim Kramer Cement&BetonCentrum
Robbert Naus Dura Vermeer
Dick Tempelman De Hoop Bouwgrondstoffen
Ralph Venema Esha Infra Solutions
Piet Zijlstra Polyciviel Advies
Vanuit CROW is de werkgroep begeleid door Marc Eijbersen. Deze publicatie is opgesteld door Dirk Hetebrij van Light Surface Control en Robbert Dijkema van Montad.