Rotonde luchtfoto

Doelgroep

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Deze publicatie richt zich op overheid en bedrijven die zich professioneel bezighouden met wegverhardingen in de openbare ruimte. Het gaat hierbij om civiel-technici in de zin van wegontwerpers en -beheerders als ook verlichtingsdeskundigen. De publicatie is ook bedoeld voor verkeerskundigen, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, beleidsmedewerkers en planologen. Leveranciers van wegverhardingsmaterialen, verlichting en horizontale wegmarkeringen kunnen aanvullende informatie uit hun vakgebied vinden in deze publicatie. Het doel van deze publicatie is om tot een synergie te komen tussen civiele- en optische eigenschappen van wegverhardingen en deze doorgaans gescheiden werelden zoveel mogelijk samen te laten werken tot een goed eindresultaat.