Rotonde luchtfoto

Invulling geven aan maatschappelijke vraagstukken

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Kennis van optische eigenschappen van wegverhardingen past in de steeds verdergaande vraag vanuit de maatschappij. Waar een verharding in eerste instantie er voor moest zorgdragen dat verkeer zich kon verplaatsen van A naar B, worden er de laatste decennia steeds meer eisen aan verhardingen gesteld. Voorbeelden hiervan zijn de eisen op het gebied van geluidreductie, het hergebruik van secundaire materialen en het energiezuinig aanleggen van verhardingen.

Ook de vraag naar de lichttechnische eigenschappen aan verhardingen komt voort uit maatschappelijke behoeften. Deze zijn de behoefte aan een verdere verhoging van de verkeersveiligheid en sociale veiligheid in de openbare ruimte, de wens om te komen tot energiebesparing en andere kostenbesparingen door het verminderen van de hoeveelheid openbare verlichting. En hiermee gepaard gaat de wens om te komen tot CO2-reductie. Denk hierbij aan de verdragen op mondiaal niveau op het gebied van milieu en duurzaamheid zoals Kyoto en het Wereldklimaatakkoord te Parijs (2015).

D3040_inl-1.jpg

Wereldklimaatakkoord 2015 te Parijs

In Nederland is in 2013 het Energieakkoord afgesloten. Ruim veertig organisaties hebben zich aan dit Energieakkoord voor duurzame groei verbonden. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Hierbij gaat het ook om werkgelegenheid en kansen voor Nederland in schone technologiemarkten.

D3040_inl-2.jpg

Energieakkoord voor duurzame groei Nederland. (bron: energieakkoordser.nl)

Deze publicatie is een hulpmiddel en geeft handvatten voor het toepassen van wegdekreflectie in het opstellen van vraagspecificaties ten behoeve van traditionele bestekken en moderne contractvormen.