Rotonde luchtfoto

Belichting

  • 18 november 2021

De visuele waarneming verzorgt voor een groot deel de benodigde informatie om veilig en met voldoende comfort in de openbare ruimte te bewegen. De verschillende soorten belichtingen die voor een goede visuele waarneming en wegdekreflectie een rol spelen zijn:

  • Openbare- en tunnelverlichting;
  • Koplampverlichting (auto, motor, fiets);
  • Zon- en hemellicht overdag;
  • Maan- en hemellicht tijdens duisternis.
D3040_1-1.jpg

De visuele waarneming is belangrijk in de openbare ruimte voor veiligheid en comfort. Wegdekreflectie speelt hierin een belangrijke rol.

Bij daglicht kan de mens optimaal kleur- en helderheidscontrasten waarnemen. Wegbeeld, middengeleiders, banden, geleidelijnen en markeringen zijn duidelijk en met voldoende zichtafstand zichtbaar. Het comfort en de contrastgevoeligheid zijn hoog.
D3040_1-2.jpg

Fietspaden bij daglicht met duidelijk zichtbare helderheids- en kleurcontrasten.

Tijdens donkerte neemt het zicht af, omdat helderheids- en kleurcontrasten afnemen. Daarnaast is er eerder kans dat er verblinding optreedt. Wegbeeld, middengeleiders, banden, geleidelijnen en markeringen zijn minder goed zichtbaar of worden met betrekkelijk korte zichtafstanden al onzichtbaar. Met name de combinatie van donkere en natte weersomstandigheden kunnen leiden tot situaties met slecht zicht. Het comfort en de contrastgevoeligheid zijn laag.
D3040_1-3.jpg

Fietspaden bij donkerte met verminderd zichtbare helderheids- en kleurcontrasten dan bij daglicht.

Bij het ontwerp van een belichtingsplan gaat het er om dat doordacht gebruik wordt gemaakt van de beschikbare belichtingen en het creëren van duidelijk zichtbare helderheidscontrasten. Dit moet ook het geval zijn bij verlichtingsniveaus waarbij slechts een geringe of geen kleurherkenning meer mogelijk is.