Rotonde luchtfoto

Ervaringen in Europa

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Het verhogen van de wegdekreflectie voor de verkeersfunctie, bijvoorbeeld door het toepassen van witte steenslag in asfalt, wordt in een aantal Europese landen al geruime tijd toegepast. In Duitsland schrijven de stad Hamburg en de deelstaten Schleswig-Holstein en Mecklenburg-Vorpommeren witte steenslag in het asfalt voor (“aufhellungsgestein”).

Ook in Denemarken en andere Scandinavische landen wordt veel witte steenslag in asfalt toegepast. Dit gebeurt zowel voor wegen met als zonder openbare verlichting. In deze landen zijn de wegen een groot deel van het jaar vochtig door neerslag of temperaturen beneden het dauwpunt. Het toepassen van een witte steenslag in het wegdek verhoogt de zichtbaarheid. Ook zijn verschillende tunnels in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland voorzien van meer heldere wegdekken in plaats van traditioneel donkere wegdekken.

De Commission Internationale de L'Eclairage (CIE) is bezig met het herschrijven van eerder verschenen publicaties over wegdekreflectie, onder andere CIE 66 ‘Road surfaces and lighting’ (1984). De reflectie-eigenschappen zoals omschreven in deze publicatie voor verblijfsgebieden en het kwantificeren van contrastvorming en -versterking van vlakken in het gezichtsveld van de weggebruiker, is een Nederlandse ontwikkeling.

D3040_inl-3.jpg

Asfaltverharding in Hamburg (D) uitgevoerd met een witte steenslag.