Rotonde luchtfoto

Praktijkvoorbeelden wegdekreflectie

  • 18 november 2021

In figuur 21 zijn voor de verschillende wegverhardingen praktijkwaarden gegeven voor de wegdekreflectie inclusief vervuiling en veroudering. De waarden in de figuur zijn bepaald bij een droge toestand van het wegdek.

D3040_3-14.jpg

Figuur 21: Praktijkwaarden Qo (gemiddelde luminantiecoëfficiënt) en S1 (spiegelfactor) van verschillende verhardingen in droge toestand.