Rotonde luchtfoto

Wegontwerp en toepassingsgebieden

  • 18 november 2021

Wegdekreflectie kan op verschillende manieren in het wegontwerp ingepast worden. De functie en het gebruik van de weg zijn daarbij van invloed. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op verschillende aspecten die van belang zijn bij het wegontwerp waarbij wegdekreflectie als belangrijke eigenschap van de verharding wordt meegenomen.

In deze publicatie wordt voor de benamingen van de verschillende wegcategorieën en gebruiksfuncties gebruikgemaakt van het ‘Handboek Wegontwerp 2013’. In het handboek worden drie hoofdcategorieën voor wegen onderscheiden:

  1. Stroomwegen;
  2. Gebiedsontsluitingswegen;
  3. Erftoegangswegen.
Verder wordt er onderscheid gemaakt in wegen als onderdeel van de openbare ruimte met een verkeers- en een verblijfsfunctie:
  1. De verkeersfunctie maakt een gerichte en gelijkmatige voortbeweging van voertuigen en voetgangers mogelijk.
  2. De verblijfsfunctie maakt de verblijfsactiviteiten van personen die de weg gebruiken als bewoner of bezoeker mogelijk.
De overeenkomst van de CROW-wegcategorieën en NPR 13201 verlichtingsklassen voor openbare verlichting op basis van snelheid en functie is weergegeven in tabel 5.
Tabel 5: Wegcategorieën en verkeersfuncties met verlichtingsklassen volgens NPR 13201
CROWNPR 13201
WegcategorieFunctieMax. snelheidVerlichtingsklasse
SW-120verkeerV > 110 km/hM M
SW-100 verkeer90 ≤ V ≤ 110 km/hM
GOW-80verkeer70 ≤ V ≤ 80 km/hM of C
GOW-70verkeer70 ≤ V ≤ 80 km/hM of C
ETW-60verblijf30 ≤ V ≤ 60 km/hM of C
GOW-50verkeer (verblijf)30 ≤ V ≤ 60 km/hM, C (of P)
ETW-30verblijfV ≤ 30 km/hP
WoonerfverblijfV ≤ 30 km/hP
Wegdekreflectie kan op verschillende manieren toegepast worden in het wegontwerp voor besparingen en verbetering van zichtbaarheid, visueel comfort en veiligheid voor de weggebruiker. Dit geldt zowel overdag als bij schemering en duisternis en onder zowel droge als vochtige en natte condities.

In relatie tot het wegontwerp met de verschillende soorten van belichting zijn er de volgende toepassingen van wegdekreflectie:

1.Verkeersfunctie en openbare verlichting
D3040_4-1.jpg
2.Verblijfsfunctie en openbare verlichting
D3040_4-2a.jpg
D3040_4-2b.jpg
3.Tunnel- en onderdoorgangsverlichting
D3040_4-3a.jpg
D3040_4-3b.jpg
4.Contrastvorming door horizontale en verticale vlakken in het wegbeeld inclusief accentuering kruispunten en oversteekplaatsen.
Dag- en nachtzichtbaarheid en visuele geleiding
D3040_4-4a.jpg
D3040_4-4b.jpg
5.Heldere wegdekken bij duisternis
D3040_4-5.jpg
6.Koplampverlichting
D3040_4-6b.jpg
D3040_4-6a.jpg
7.Overige toepassingen
D3040_4-7.jpg