Rotonde luchtfoto

Visuele waarneming en beoordeling

  • 18 november 2021

De visuele waarneming en beoordeling van wegdekreflectie is meer subjectief dan objectief. Bij een visuele beoordeling moet rekening gehouden worden met de verschillende hoeken van observatie van de weggebruikers ten opzichte van het wegdek. Deze hoeken zijn verschillend voor een automobilist van een personen- of vrachtauto of voor een fietser/voetganger. De automobilist kijkt onder kleine hoeken ten opzichte van de horizontaal (circa 0,5° tot 1,5°) ‘strijkend’ over het wegdek met lange zichtafstanden. De fietser en voetganger kijken met grotere observatiehoeken (tot circa 3°) over het wegdek met kortere zichtafstanden.