Rotonde luchtfoto

Oppervlakbehandelingen

 • 18 november 2021

Een oppervlakbehandeling bestaat uit een hoeveelheid bindmiddel dat gelijkmatig verdeeld wordt aangebracht op een wegoppervlak gevolgd door het afstrooien met mineraal aggregaat. Door te sturen op de eigenschappen textuur en kleur van de oppervlakbehandeling is er een directe relatie met de reflectie-eigenschappen.

Door de ruwe textuur van oppervlakbehandelingen wordt de koplampverlichting meer verstrooid en is deze minder spiegelend dan op wegdekken met een fijnere textuur. Hierdoor ontstaat een meer alzijdige verstrooiing van het licht, waardoor objecten op het wegdek beter zichtbaar zijn. Het effect wordt verhoogd wanneer er een heldere kleur mineraal aggregaat is toegepast. Naast de diffuse spreiding van het licht, heeft de steenslagtextuur ook een gunstig effect op de wegdekreflectie door verhoogde retroreflectie richting de automobilist vanwege de verticale oriëntering van de steenslag dwars op rij- en lichtrichting.

 1. Een oppervlakbehandeling kan toegepast worden om bepaalde wegdekreflectie-eigenschappen te verkrijgen. Een oppervlakbehandeling kan in verschillende vormen voorkomen. Het bindmiddel en de grootte van de gebruikte steenslag spelen daarbij een rol. Maar ook combinaties van verschillende soorten en typen steenslag zijn mogelijk. De keuze is afhankelijk van de situatie op de weg en de gewenste reflectie-eigenschappen.

 2. Bij een enkelvoudige oppervlakbehandeling wordt een laag bindmiddel aangebracht en ingestrooid met steenslag. Het type steenslag naar kleur of tint, vorm en afmeting is bepalend voor de wegdekreflectie. De reflectie-eigenschappen worden direct na inbedding bereikt.

  D3040_3-10.JPG

  Voorbeeld methode van steenslag strooien.

  D3040_3-11.jpg

  Oppervlakbehandeling met een heldere steenslag. Let op de duidelijke overgang naar traditioneel donker asfalt. (bron: Polyciviel, Fanerweg Zuidhorn)

 3. Bij een nagestrooide oppervlakbehandeling wordt op de in één keer gesproeide laag bindmiddel een laag split aangebracht. Deze laag wordt met een fijnere steenslag nagestrooid en ingewalst. Het type steenslag naar kleur of tint, vorm en afmeting is bepalend voor de wegdekreflectie. De reflectie-eigenschappen worden direct na inbedding bereikt.

  D3040_3-12.jpg

  Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling met mix van porfier en granusil in provincie Noord-Holland.


 4. Een dubbele oppervlakbehandeling bestaat uit twee, kort na elkaar aangebrachte oppervlakbehandelingen. De eerste laag met een grovere maat en de tweede laag heeft een fijnere gradering. De tweede laag is hierdoor de bovenliggende textuur en grotendeels bepalend voor wegdekreflectie.