Rotonde luchtfoto

Cementbetonverhardingen

 • 18 november 2021
 1. Wegdekken van grijs cementbeton (niet gebezemd of uitgeborsteld) hebben in droge toestand een relatief hoge helderheid met een lage spiegelfactor. In vochtige toestand is er een afname in helderheid (zie ‘Invloed op lichtheid’).

 2. De kleur van de betonnen verharding wordt bepaald door het cement en andere componenten in het beton. Zelfs de kleinste korrels en deeltjes, zoals kalksteenmeel en poederkoolvliegassen, die aan het oppervlak van beton voorkomen, bepalen het kleurresultaat (figuur 19).

  D3040_3-6.jpg

  Figuur 19: Invloed van verschillende toeslagmaterialen op de kleur van beton. Basissamenstelling: wcf = 0,45, wit cement CEM I en kalksteenmeel. Er zijn geen pigmenten toegevoegd.


  Een lagere watercementfactor (wcf) geeft een dichtere oppervlaktestructuur en een meer donkere kleur (figuur 20) aan het beton.

  D3040_3-7.jpg

  Figuur 20: Een wcf = 0,6 (links) geeft een lichtere kleur dan een wcf = 0,3 (rechts). Proefstukken zijn gemaakt met 100 gram CEM III/B 42,5 N LH SR en water.

  Een ander voorbeeld van de invloed van de oppervlaktestructuur is de lichtere betonkleur die prefab elementen vaak hebben in de zomer. Als gevolg van de hogere temperaturen is de mate waarin water kan verdampen in de zomer groter: dit verhoogt de oppervlakteporositeit en geeft een lichtere kleur aan het beton dan in de winter. Ook de nabehandeling tijdens productie van beton speelt een rol. Betonoppervlakken die langer nat gehouden worden, kleuren donkerder door een grotere oppervlaktedichtheid.
  Het meest gebruikte type cement in de betonwegenbouw is portlandvliegascement (CEM II B-V). Ook hoogovencement (CEM III-B) wordt toegepast.

 3. Behandeling oppervlak
  Door een textuurbehandeling, zoals het aanbrengen van een bezemstreek of het uitborstelen van het beton, veranderen de reflectie-eigenschappen ten opzichte van onbehandeld beton. In verband met de gewenste stroefheid worden betonwegdekken veelal voorzien van een bezemstreek in dwarsrichting.

  Een andere mogelijkheid is om het betonoppervlak uit te wassen/borstelen. Daarbij komt het steenslag zichtbaar aan het oppervlak. De kleur en dekkingsgraad van de steenslag is dan medebepalend voor de lichtreflectie ervan.

 4. Kleurpigmenten
  Aan beton kunnen kleurpigmenten worden toegevoegd. De uiteindelijke kleur is dan bepalend voor de lichtreflectie.

  D3040_3-8.jpg

  Busstation Holendrecht met bushalteplaatsen uitgevoerd met onder andere donkergekleurd printbeton.

 5. De helderheid van cementbeton kan van belang zijn voor voertuigkeringen en tunnelwanden (zie ‘Tunnel- en onderdoorgangsverlichting’).

  D3040_3-9.jpg

  Betonnen voertuigkering op de A12 bij Veenendaal