Rotonde luchtfoto

Elementenverhardingen

  • 18 november 2021
  1. De helderheid van zowel betonnen, gebakken als natuurstenen elementenverhardingen kunnen ver uiteenlopen, omdat er veel kleurtinten mogelijk zijn die de lichtreflectie beïnvloeden.

  2. De helderheid van een onbehandelde grijze betonstraatsteen of tegel kan in droge toestand aanzienlijk verschillen van die in vochtige toestand (zie ‘Invloed op lichtheid’).

  3. Betonstraatstenen en betontegels kunnen worden voorzien van een deklaag met natuurlijke steenslagen, die na een behandeling in de fabriek, bijvoorbeeld door wassen of stralen, direct zichtbaar worden.

  4. De helderheid van de gewassen of gestraalde deklaag is afhankelijk van de helderheid van de toegepaste steenslag, maar ook de hoeveelheid die aan de deklaag is toegevoegd. Fijnere fracties van natuurlijke steenslag kunnen vervangen worden door zand met kleurpigmenten. De textuur en daarmee de spiegeling kan worden beïnvloed door de korrelverdeling (gradering) van de steenslag en bijvoorbeeld door toegevoegde zandfracties.

  5. Voor tijdens het productieproces gewassen of gestraalde betonstraatstenen is in figuur 4 het bereik van de reflectie in droge toestand in relatie tot de kleurtint weergegeven. Ook de invloed op de reflectie door toevoeging van een witte steenfractie in een gewassen deklaag, is weergegeven voor een donkere en lichte kleurtint. Deze invloed is bij een elementenverharding met een donkere tint (bijvoorbeeld zwart) groter dan bij een steen met een lichtere tint (bijvoorbeeld lichtgeel).

  6. De invloed van de cementsluier van betonstraatstenen op de lichtreflectie is veel geringer en verweert sneller dan de bitumenhuid bij asfaltverhardingen.

  7. Net als bij asfaltverhardingen moet er op gelet worden dat de elementenverharding niet een te lage en niet een te hoge spiegelfactor S1 krijgt.