Rotonde luchtfoto

Meting R-tabellen

  • 18 november 2021

De meting van R-tabellen geschiedt op de wijze als omschreven in ‘Reflectietabellen’. Door de luminanties (L) en verlichtingssterkten (E) te meten in een meetopstelling kunnen R-tabellen gemaakt worden volgens vastgestelde meetgeometrie (CIE).

D3040_7-10.jpg

Figuur 56: Principe meetopstelling R-tabellen.

De meting van R-tabellen in een laboratorium geschiedt met een zogenoemde gonioreflectometer waarvan er een beperkt aantal op de wereld beschikbaar is. Om te kunnen meten met deze laboratoriumopstelling moeten asfaltproefstukken of boorkernen onder bepaalde condities worden aangeleverd en met een bepaalde diameter (bijvoorbeeld Ø 150 mm of groter).

D3040_7-11.jpg

Figuur 57: Gonioreflectometers in een laboratorium.

Er is voor praktijkmetingen (in situ) van Qo en S1 op dit moment geen commerciële meetapparatuur beschikbaar. Er is een aantal instrumenten beschikbaar op basis van onderzoek zoals bijvoorbeeld de Memphis® en Coluroute (F). De Memphis® reflectometer (figuur 58) is in een kleine serie geproduceerd en is geschikt voor praktijkmetingen. Het apparaat meet niet de gehele R-tabel geometrie maar een aantal waarden hiervan die vergeleken worden met een database van laboratoriummetingen met de gonioreflectometer. Deze database bestaat op dit moment uit meer dan honderd asfaltsoorten.

Een gonioreflectometer in een laboratorium is meer accuraat ten opzichte van een praktijk-meting. Praktijkmetingen zijn echter meer representatief voor de wegdekreflectie omdat hiermee een groot aantal metingen in betrekkelijk korte tijd verricht kunnen worden over de gehele breedte van het wegdek. Ten opzichte van een laboratoriummeting met een boorkern wordt een meer representatieve toestand gemeten op locatie.

D3040_7-12.jpg

Figuur 58: Meting Qo-S1 met Memphis® mobiele reflectometer.