Rotonde luchtfoto

Traditionele en moderne contractvormen

  • 18 november 2021

Voor het aanbesteden van civieltechnische werken worden diverse contractvormen toegepast. Naast de traditionele benadering wordt er steeds meer gebruikgemaakt van zogeheten ‘moderne’ contractvormen. Bij traditionele contracten spreken we veelal over RAW-bestekken. Bij ‘moderne’ contractvormen gaat het veelal om geïntegreerde contracten. In deze diverse contractvormen is het op verschillende manieren mogelijk om wegdekreflectie een plaats te geven.

In de traditionele contracten kan ervoor gekozen worden om het toe te passen wegdek in materiaal te specificeren. Zo kan er worden gekozen om het type wegdek, bijvoorbeeld asfalt, in opbouw in detail te beschrijven door onder andere opbouw in bitumen en steenslag te benoemen. Op basis van de samenstelling van het wegdek en de kleur/lichtheid van deze samenstelling is dan de mate van reflectie geborgd. Echter, een meer voorkomende wijze (tevens geadviseerd) van beschrijven van wegdekreflectie is het functioneel specificeren.

Functioneel specificeren
Een functionele specificatie is een beschreven document met daarin de verzameling geordende eisen en beschrijving van de beschikbare oplossingsruimte dan wel de gekozen oplossing met de oplossingsmarge die geldt voor een product of dienst.

Het functioneel specificeren van wegdekreflectie is zowel toepasbaar in traditionele als ‘moderne’ contractvormen. In dit hoofdstuk wordt de wijze van functioneel specificeren in combinatie met het uitvoeren van een opleveringscontrole omschreven. Deze opzet kan door marktpartijen ook gebruikt worden voor productontwikkeling en -innovatie.