Rotonde luchtfoto

Praktijkmetingen - in situ

  • 18 november 2021

Voor een praktijkmeting moet het te meten wegdek voldoen aan:

  1. Representatieve toestand
  2. Droge toestand
Bij voorkeur wordt de meting uitgevoerd in een rijspoor en tussen de rijsporen.
D3040_7-8.jpg

Figuur 54: Voorbeeld meetraster praktijkmeting.

Universeel reinigen voorafgaand aan de meting kan worden gedaan met een veegmachine. Hiermee moet met een vaste diepte-instelling en met een vast aantal keren over het te meten oppervlak worden gereden (figuur 55). Van belang is dat de veger het vuil en stof opneemt en niet in de textuur veegt.

D3040_7-9.jpg

Figuur 55: Reinigen met veegmachine voorafgaand aan de meting (gemeente Eersel).

Periode van praktijkmeting en drogen wegdek
Vooral in de periode van november tot en met maart is het lastig om het wegdek voldoende droog en schoon te meten. Het wegdek kan in de periode vervuild zijn met bijvoorbeeld vallende bladeren, takken en zout van de gladheidbestrijding. Bij voorkeur worden praktijkmetingen zoveel mogelijk uitgevoerd in de lente en zomer. Eventueel kan het wegdek met een infraroodstraler gedroogd worden. De mate van droging kan bepaald worden met de oppervlakte-vochtigheidsmeting.