Rotonde luchtfoto

Meting Y CIE

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Dit is een luminantiefactor (symbool Y), die bij niet te veel spiegeling van het te meten oppervlak, Rho benadert en onder die voorwaarde gebruikt kan worden als Rho diffuus in rekensoftware. De luminantiefactor Y is een verhoudingsgetal ten opzichte van een perfecte witte diffuser en wordt weergeven in decimalen of in gehele getallen met procenten (%).

D3040_7-7a.jpg

Meting Y.

D3040_7-7b.jpg

Er is voor deze meetgeometrie commerciële meetapparatuur beschikbaar met grootten van de meetspot van circa Ø 5 mm tot Ø 25 mm. Voor uniforme homogene materialen (coatings) volstaat de kleine meetspot. Voor niet uniforme oppervlakken zoals verhardingen (mengsels met steenslagen) moet de grotere meetspot gebruikt worden.

De Y-waarde kan worden gebruikt voor bepaling van de contrastwaarde K ten gevolge van hemellicht bij daglicht en duisternis.