Rotonde luchtfoto

Classificering wegverhardingen

  • 18 november 2021

Vanuit de diverse metingen en analyses, zowel in het verleden als uit recent onderzoek, kan worden geconcludeerd dat de waardes van reflectiecoëfficiënten van beton- en elementenverhardingen sterk afwijken ten opzichte van de waardes voor asfaltverhardingen. Daarnaast is gebleken dat in oudere onderzoeken ZOAB niet is meegenomen in de classificering. Recent onderzoek toont aan dat ZOAB apart moet worden beschouwd van de overige asfalttypen. De open structuur van ZOAB zorgt voor afwijkende waarden.

In het kader van het functioneel specificeren van wegdekreflectie wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende verhardingstypen:

  • Asfaltverhardingen (inclusief oppervlakbehandelingen);
  • ZOAB;
  • Beton- en elementenverhardingen.