Rotonde luchtfoto

Problemen met voegen

  • 18 november 2021
  • Techniek

Problemen met voegen kunnen leiden tot voortijdig onderhoud. Vaak zijn deze problemen terug te voeren op het ontwerp en/of uitvoeringsfouten:

  • Onjuiste voegdimensionering en/of ondeskundig aangebrachte voegafdichting;
  • De wanden van de voegkamer variëren in breedte waardoor spanningsconcentraties in de voegafdichting optreden. Hierdoor kan onthechting en afschilfering plaatsvinden;
  • De voeg is niet recht gezaagd, wat het aanbrengen van de afdichting bemoeilijkt.
Andere oorzaken worden hierna kort besproken.