Rotonde luchtfoto

Onderhoud van voegen

  • 18 november 2021
  • Techniek

Het onderhoud van voegen houdt in dat periodiek voegherstel worden uitgevoerd. De voegafdichtingen worden hierbij vervangen en voorkomende schades worden gerepareerd. De frequentie van de voegsaneringen hangt mede van het type voegafdichting af. Een juiste uitvoering is essentieel om voegproblemen te voorkomen. Een tijdige onderkenning van problemen helpt om voortijdig onderhoud te voorkomen.