Rotonde luchtfoto

Niet-spanningsloos uitgevoerd zaagproces

  • 18 november 2021
  • Techniek

Het zaagproces kan van invloed zijn op de onderhoudsgevoeligheid. Het hergebruik van gebroken betongranulaat is hierbij niet altijd voordelig. Dit toeslagmateriaal neemt bij het zagen meer energie op dan andere toeslagmaterialen, waardoor het zagen enigszins stokt en het zaagblad gaat trillen. Als gevolg hiervan kunnen microscheurtjes in het beton ontstaan, die na verloop van tijd als scheurinleider fungeren.