Rotonde luchtfoto

Niet tijdig zagen

  • 18 november 2021
  • Techniek

Wanneer de eerste zaagsnede te vroeg wordt aangebracht, kan de voegrand afbrokkelen. Hierdoor kan de voegafdichting niet spanningsloos aanhechten. Plaatsen waar een hogere spanning heerst, kunnen aanleiding geven tot voortijdig onderhoud. Bij te vroeg zagen kunnen met name bij kruisende voegen problemen optreden. Bij te laat zagen kan wilde scheurvorming optreden.