Rotonde luchtfoto

Vervangen van voegafdichtingen

  • 18 november 2021
  • Techniek

Voor alle voegafdichtingsmaterialen geldt dat ten minste een keer per jaar een inspectie moet worden uitgevoerd. Bij de inspectie moet worden gekeken of:

  • voegafdichtingsmateriaal verdwenen is. Wanneer dit het geval is, moet opnieuw een voegafdichting worden aangebracht.
  • voegafdichtingsmateriaal weggezakt is. Wanneer de voegafdichting over een diepte van meer dan 10 mm is weggezakt, is vervanging nodig.
  • voegafdichtingsmateriaal afgebrokkeld is. Wanneer dit het geval is, dan moet de afdichting worden vervangen.
  • de voegafdichting scheurtjes vertoont. Het vervangen van de voegafdichting is nodig wanneer de scheuren dieper zijn dan 2 mm of een open verbinding met een of meer luchtkamers van het profiel is ontstaan.
  • onthechting is opgetreden. Het vervangen van de voegafdichting is nodig bij plaatselijke onthechting over de gehele diepte of bij oppervlakkige onthechting van meer dan 2 mm wanneer deze over de gehele lengte of breedte van de plaat voorkomt.
  • plantengroei in de voegen voorkomt. Wanneer dit het geval is, dan moet de afdichting worden vervangen.
  • de voegvulling bros geworden is. Wanneer dit het geval is, dan moet de afdichting worden vervangen.
D3004_ figuur 33.jpg

Figuur 33 Uitgezakte bitumineuze voegvulmassa

D3004_ figuur 34.jpg

Figuur 34 Onthecht EPS­profel

D3004_ figuur 35.jpg

Figuur 35 Uitgeploegde en opgezaagde voeg

D3004_ figuur 36.jpg

Figuur 36 Borstelmachine

Voor alle voegafdichtingsmaterialen geldt dat voorafgaand aan het vervangen van de voegafdichting de voegen zorgvuldig gereinigd moeten worden. Wanneer de voegwanden niet zijn beschadigd, is reiniging van de voeg voldoende. Hierbij moeten oud voegvulmateriaal en de resten hechtingsmiddel volledig worden verwijderd. De voegwanden moeten kort voor het aanbrengen van het nieuwe materiaal worden gereinigd, bijvoorbeeld door hogedrukwaterstralen gevolgd door schoon- en droogzuigen onder vacuüm. De voegen kunnen desgewenst ook iets worden opgezaagd of worden geborsteld met een roterende staalborstel. Hierna wordt de voeg schoongeblazen, waarna deze kan drogen. Het aanbrengen van een nieuwe rugvulling en nieuw voegafdichtingsmateriaal kan daarna op de normale wijze plaatsvinden. Een bestaande voegafdichting kan in principe door een andere type voegafdichtingsmateriaal worden vervangen. In dat geval moet uiteraard rekening worden gehouden met de voor het nieuwe voegtype vereiste voegdimensionering (zie tabel 3, 4 en 5); hiervoor kunnen extra werkzaamheden nodig zijn.
D3004_ figuur 37.jpg

Figuur 37 T­kruising met herstelde scheur van tweecomponentenpolysulfde­voegvulmassa

In tabel 7 is een overzicht opgenomen van de diverse werkzaamheden bij het vervangen van voegdichtingen. Ook zijn de frequentie en wijze van preventief onderhoud opgenomen.

Tabel 7. Vergelijkend overzicht van onderhoudswerkzaamheden bij vervanging van verschillende typen voegdichtingsmaetrialen
OnderhoudBitumineuze voegmassaPolysulfide tweecomponentenPUR tweecomponentenEPDM
Preventief onderhoudjaarlijks inspecteren en herstellenjaarlijks inspecteren en herstellenjaarlijks inspecteren en herstellenjaarlijks inspecteren en corrigeren of herstellen
Verwijderen door
- uitploegen
- uitsnijden
- handmatig uittrekken

ja
nee
nee

nee
ja
nee

nee
ja
nee

ja
nee
ja
Reinigen door
- opnieuw opzagen

- gecomprimeerde lucht en borstelen

ja, indien ander product
ja

ja

ja

ja

ja

niet indien passende voegbreedte
ja
Voegkantherstelja, indien meer dan 5 mmja, indien meer dan 5 mmja, indien meer dan 5 mmja, indien meer dan 2 mm en 'scherp'
Voorbehandelenprimerprimerprimerlijm
Rugvullingjajajanee
Applicerengietengietengietenindrukken
Vervangings-
mogelijkheden
goedmatigmatiggoed
Tijdsduur tot ingebruiknamedirect na afkoeling24-48 uur24-48 uurdirect