Rotonde luchtfoto

Repareren van kantschade

  • 18 november 2021
  • Techniek

Wanneer ter plaatse van de voeg het beton is beschadigd, wordt gesproken van kantschade. Bij het vervangen van voegafdichtingen moet deze worden gerepareerd. Soms is het mogelijk kantschade op te heffen door de voeg iets breder op te zagen. Wanneer de schade te groot is, is kantschadeherstel met mortel nodig.

Deze reparaties kunnen onder BRL3201worden uitgevoerd. Deze BRL heeft betrekking op technieken die kunnen worden toegepast om beton te repareren, te onderhouden, te versterken en te verduurzamen of voor het met deze technieken realiseren van nieuw werk. Op basis van deze BRL kan een KOMO-procescertificaat afgegeven worden wanneer er een Uitvoeringsrichtlijn (URL) voor de uit te voeren werkzaamheden aanwezig is. Op het moment van publicatie zijn de volgende URL's vastgesteld:

  • URL 3201-1 handmatig verwerken van mortels;
  • URL 3201-2 injecteren van beton;
  • URL 3201-3 spuiten van beton.