Rotonde luchtfoto

Kunststofgebonden mortels

  • 18 november 2021
  • Materialen
CROW Kennisplatform

Kunststofgebonden mortels worden op dezelfde wijze aangebracht als cementgebonden mortels. Bij kunststofgebonden mortels hoeft, in tegenstelling tot cementgebonden mortels, niet te worden ingezaagd om de schade te verwijderen. De afgebrokkelde voegranden worden uitgekrabd. Dit geschiedt na het uitploegen. Het breukvlak moet met een primer worden voorbehandeld.

D3004_ figuur 38.jpg

Figuur 38 Herstelde voegkantschade met behulp van kunststofgebonden mortel

D3004_ figuur 39.jpg

Figuur 39 Uitgekrabde voegrandbeschadiging bij een uitgeploegde voeg