Rotonde luchtfoto

Controle voegen en voegafdichting bij afname

 • 18 november 2021
 • Techniek

Voor de overdracht van het werk bestaan voor voegafdichtingen geen Standaard RAW Bepalingen. De beoordeling van het resultaat zal in het bestek en/of het keuringsplan geregeld moeten zijn. Aanbevolen wordt om een afnamecontrole te laten plaatsvinden binnen een maand na het aanbrengen. Aandachtspunten hierbij zijn:

 • de voegafdichting mag op geen enkele plaats zijn weggezakt;
 • bij tweecomponenten-voegafdichtingen moet tot minimaal 2 mm beneden verhardingsoppervlak zijn gevuld;
 • de voegafdichting mag bij bitumineuze materialen niet bros zijn;
 • de voegafdichting mag geen scheuren vertonen;
 • de voegafdichting moet hechten over de gehele lengte van de hechtflanken.
Mogelijke controlemomenten tijdens de uitvoering zijn onder meer:
 • beoordeling van de voegdimensies op constantheid en gelijkmatigheid;
 • opvragen van de specificaties van het voegafdichtingsmateriaal, zodat controle op normen mogelijk wordt;
 • beoordelen ‘rechtheid’ van de voeg (hier is nog geen definitie of eis voor);
 • hoogteligging voegafdichting;
 • visuele inspectie;
 • kwaliteitsregistraties.
Voor vloeistofdichte verhardingen stelt CUR/PBV-Aanbeveling 44 dat de voegafdichtingen en -aansluitingen over de volle lengte moeten worden getoetst aan de volgende eisen en criteria:
 • de voegen moeten vrij zijn van coating, aantasting, craquelé, scheurvorming en vervorming die kan leiden tot hechtingsverlies of scheurvorming;
 • de voegen moeten aan twee zijden volledig hechten.
Bij twijfel moet de hechting van de voegvulmassa op de hechtflanken worden gecontroleerd door met een houten spatel een trekkracht loodrecht op de hechtflanken uit te oefenen. Deze proef wordt met een frequentie van een proef per strekkende meter uitgevoerd. Wanneer bij de beproeving hechtingsverlies wordt geconstateerd, wordt dit aangemerkt als ‘gerede twijfel aan de hechting’. De voegafdichting of aansluiting is dan niet-vloeistofdicht en moet worden vervangen.