Rotonde luchtfoto

Vellingkanten

  • 18 november 2021
  • Techniek

De functie van de vellingkanten is primair het beschermen van de voegvulling tegen mechanische belastingen. De vellingkant beschermt de voegvulling tegen direct contact met mechanische (band)belastingen. De vellingkant is maatgevend bij de verwerking van de voegvulmassa. Deze massa wordt tot maximaal 2 mm boven de onderzijde van de vellingkant aangebracht. De vellingkanten moeten bij vloeistofdichte verhardingen worden aangebracht onder een hoek van 45 graden met een vlakbreedte van circa 5 mm.

Daarnaast wordt door het afschuinen van de scherpe hoek van het beton voorkomen dat de voegrand afbrokkelt of afsplintert. Dit is vooral van belang bij vliegveldverhardingen waar anders materiaal in de straalmotoren kan komen.

D3004_ figuur 28.jpg

Figuur 28 Aanbrengen vellingkant