Rotonde luchtfoto

Opzaagbreedte bij warme (bitumineuze) voegvulmassas

  • 18 november 2021
  • Techniek

Als richtlijn voor de toepassing van warme voegvulmassa’ s wordt in Nederland gebruik gemaakt van het Duitse ‘Merkblatt für die Fugenfüllung in Verkehrsflächen aus Beton’. Deze richtlijn laat een maximale vervorming van 15% toe. De afmeting van het voeglichaam of de voegvulling hangt samen met de werkende voegopening, die na het aanbrengen van de eerste zaagsnede is ontstaan. De richtlijn geldt voor plaatlengten tot 6 meter. Bij het bepalen van de vereiste breedte wordt rekening gehouden met de werkende scheuropening. Gesteld wordt dat de breedte van de voegopening (waaruit de scheuropening wordt afgeleid) ’s-ochtends moet worden opgemeten, waarbij het beton minimaal zeven dagen oud moet zijn. In de regel zal de opzaagbreedte van een krimpdwarsvoeg 8 mm bedragen. Tabel 4 geeft de opzaagbreedten en -diepten voor diverse soorten voegen.

Tabel 4. Opzaagbreedten en -diepten van diverse soorten voegen bij gebruik van bitumineuze voegvulmassa voor plaatlengten tot 6 meter
ScheuropeningOpzaagbreedteOpzaagdiepte
Krimpdwarsvoeg
< 1 mm
1 tot 2 mm
> 2 mm

8 mm
12 mm
15 mm

25 mm
30 mm
35 mm
Krimplangsvoeg
1 tot 2 mm

8 mm

25 mm
Constructielangsvoeg
1 tot 2 mm

8-10 mm

25 mm
Uitzetvoeg15-20 mmn.v.t.