Rotonde luchtfoto

Volgorde van zagen

  • 18 november 2021
  • Techniek

Het is gebruikelijk om na het aanbrengen van de eerste snede voor de dwarsvoeg in het verse beton, in dezelfde werkgang vrijwel gelijktijdig ook de langsvoeg in te zagen. Dit verlangt de inzet van een tweede zaagmachine. Daarnaast verdient het aanbeveling om wanneer verschillende langsvoegen naast elkaar moeten worden gezaagd, deze gelijktijdig opwerkend te zagen.

Bij het inzagen van voegen in vers beton in een zogenaamde ‘tussenbaan’ (tussen twee reeds gestorte en gezaagde banen), wordt de zaagvolgorde mede bepaald door de werkende en niet-werkende voegen in de aansluitende banen. Dit geldt ook voor een ‘tegenbaan’ (waartegen gestort wordt). Door hechting van het verse beton aan het verharde beton, het haken van de deuvels en koppelstaven en doordat het verse beton krimpt, kunnen ter plaatse van de werkende voegen, zogenaamde sympathiescheuren in de aanpalende banen van de verse beton ontstaan. Door aan het oppervlak de voegbreedte op te meten en aan de zijkant de breedte van de scheur op te nemen, kan de plaats van mogelijke sympathiescheuren worden bepaald. De corresponderende voegen worden als eerste ingezaagd.

D3004_ figuur 25.jpg

Figuur 25. Kans op sympathie scheurvorming in vers beton door werking van gezaagde veogen