Rotonde luchtfoto

Wegtype-indeling

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Om cementbetonverhardingen in wegbeheer op te nemen is het van belang een eenduidige terminologie te hanteren voor asfalt-, elementen- en cementbetonverhardingen. Binnen het wegbeheersysteem bestaat een vaste relatie tussen het wegtype en de bijbehorende onderhoudsrichtlijnen, onderhoudsmaatregelen en kosten. Bij cementbetonverhardingen is er ook een verband tussen het wegtype en het wel of niet plannen van groot onderhoud.

Verschillende definities omtrent onderhoud aan cementbetonverhardingen verwijzen naar bepaalde wegtypen. De indeling van wegtypen is te vinden in tabel 1.

Tabel 1. Wegtype-indeling
WegtypenummerBenamingGebruiksfunctie
1hoofdwegennetautosnelweg
autoweg
2weg zwaar belaststadsautosnelweg
proviciale weg
3weg gemiddeld belastwaterschapsweg (druk)
stadsontsluitingsweg
busbaanindustrieweg
4weg licht belastbuurtontsluitingsweg
parallelweg
landbouwweg
5weg in woongebiedwoonstraat
woonerf
parkeerterrein
wijkstraat
6weg in verblijfsgebiedwinkelerf
plein voetgangersgebied
7fietspad(vrijliggende) fietspaden