Rotonde luchtfoto

Reparatietechnieken en wegbeheer

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Een onderdeel van het CROW-systeem voor Wegbeheer is het beheer en onderhoud van cementbetonverhardingen. Naast groot onderhoud is er in de wegbeheersystematiek ook aandacht voor klein onderhoud. Tot de budgetpost klein onderhoud behoort het tijdig uitvoeren van reparaties aan de cementbetonverharding.

Het uitvoeren van reparaties is bij cementbetonverhardingen extra belangrijk, omdat deze verhardingssoort een relatief lange levensduur heeft. Door tijdige reparatie van schade blijft de gehele wegverharding in goede staat.