Rotonde luchtfoto

Beproevingsnormen voor grondstoffen

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Beproevingsmethoden voor cement

NEN-EN 196-1 Deel 1: Bepaling van de sterkte
NEN-EN 196-2 Deel 2: Chemische analyse van cement
NEN-EN 196-3 Deel 3: Bepaling van begin en einde van de binding en bepaling van de vormhoudendheid
NEN-EN 196-6 Deel 6: Bepaling van de fijnheid
NEN-EN 196-7 Deel 7: Methoden voor het nemen en voorbereiden van monsters van cement
NEN-EN 196-8 Deel 8: Hydratatiewarmte – Oplosmethode
NEN-EN 196-9 Deel 9: Hydratatiewarmte – Semi-adiabatische methode
NEN-EN 196-10 Deel 10: Bepaling van het in water oplosbaar chroom (VI) gehalte in cement

Beproevingsmethode voor vliegas

NEN-EN 451-1 Deel 1: Bepaling van het gehalte van vrij calciumoxide
NEN-EN 451-2 Deel 2: Bepaling van de fijnheid door nat te zeven

Toeslagmaterialen
Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van toeslagmaterialen

NEN-EN-932 Deel 1: Methoden voor monsterneming
NEN-EN-932 Deel 2: Methoden voor het delen van laboratoriummonsters
NEN-EN-932 Deel 3: Procedure en terminologie voor een vereenvoudigde petrografische beschrijving
NEN-EN-932 Deel 5: Algemene apparatuur en kalibratie
NEN-EN-932 Deel 6: Definities van herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid

Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen

NEN-EN 933 Deel 1: Bepaling van de korrelgrootteverdeling – Zeefmethode
NEN-EN 933 Deel 2: Bepaling van de korrelverdeling – Controle-zeven, nominale afmetingen van de openingen
NEN-EN 933 Deel 3: Bepaling van korrelvorm – Vlakheidsindex
NEN-EN 933 Deel 4: Bepaling van de korrelvorm – Korrelvormgetal
NEN-EN 933 Deel 5: Bepaling van het percentage van gebroken oppervlakken in grove toeslagmaterialen
NEN-EN 933 Deel 6: Beoordeling van oppervlakte-eigenschappen – Stroomcoëfficiënt van toeslagmaterialen
NEN-EN 933 Deel 7: Bepaling van het gehalte aan schelpen – Percentage schelpen in grove toeslagmaterialen
NEN-EN 933 Deel 8: Beoordeling van fijn materiaal – Zandequivalent-beproeving
NEN-EN 933 Deel 9: Beoordeling van fijn materiaal – Methyleenblauwproef
NEN-EN 933 Deel 10: Beoordeling van fijn materiaal – Korrelverdeling van vulstoffen (luchtstraalzeving)
NEN-EN 933 Deel 11: Classificatiebeproeving voor de bestanddelen van grove gerecyclede toeslagmaterialen

Beproevingsmethoden voor de mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen

NEN-EN 1097-1 Deel 1: Bepaling van de weerstand tegen afslijting (micro-Deval)
NEN-EN 1097-2 Deel 2: Methoden voor de bepaling van de weerstand tegen verbrijzeling
NEN-EN 1097-3 Deel 3: Bepaling van de dichtheid van onverdicht materiaal en het gehalte aan holle ruimten
NEN-EN 1097-4 Deel 4: Bepaling van de holle ruimten in droge verdichte vulstof
NEN-EN 1097-5 Deel 5: Bepaling van het watergehalte door drogen in een geventileerde oven
NEN-EN 1097-6 Deel 6: Bepaling van de deeltjesdichtheid en de wateropname
NEN-EN 1097-7 Deel 7: Bepaling van de dichtheid van vulstof – Methode met pyknometer
NEN-EN 1097-8 Deel 8: Bepaling van de polijstwaarde
NEN-EN 1097-9 Deel 9: Bepaling van de weerstand tegen slijtage door spijkerbanden – Skandinavische proef
NEN-EN 1097-10 Deel 10: Bepaling van de waterzuighoogte
NEN-EN 1097-11Deel 11: Bepaling van de samendrukbaarheid en samendruksterkt

Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering van toeslagmaterialen

NEN-EN 1367-1 Deel 1: Bepaling van de bestandheid tegen vriezen en dooien
NEN-EN 1367-2 Deel 2: Magnesiumsulfaatproef
NEN-EN 1367-3 Deel 3: Kookproef voor ‘Zonnebrandbasalt’
NEN-EN 1367-4 Deel 4: Bepaling van de krimp door drogen
NEN-EN 1367-5 Deel 5: Bepaling van de weerstand tegen kortstondige verhitting
NEN-EN 1367-6 Deel 6: Bepaling van de bestandheid tegen vorst en dooi in aanwezigheid van zout (NaCl)
NEN-EN 1367-7 Deel 7: Bepaling van de vorstdooiwisselingen van lichtgewicht toeslagmaterialen
NEN-EN 1367-8 Deel 8: Bepaling van de weerstand tegen deintegratie van lichtgewicht toeslagmaterialen

Beproevingsmethoden voor chemische eigenschappen van toeslagmaterialen

NEN-EN 1744-1 Deel 1: Chemische analyse
NEN-EN 1744-3 Deel 3: Uitlogen van toeslagmaterialen en voorbehandeling van eluaten
NEN-EN 1744-5 Deel 5: Bepaling van in zuur oplosbare chloridezouten
NEN-EN 1744-6 Deel 6: Bepaling van de invloed van een extract van gerecycled toeslagmateriaal op het begin van de binding van cement
NEN-EN 1744-7 Deel 7: Bepaling van het gloeiverlies van Bodemas uit afvalverbrandingsinstallaties (AVI-bodemas)
NEN-EN 1744-8 Deel 8: Visuele bepaling van het gehalte aan metalen in AVI-bodemas

Hulpstoffen

NEN-EN 480 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel – Beproevingsmethoden
NEN-EN 480-1 Deel 1: Referentiebeton en referentiemortel voor beproevingen
NEN-EN 480-2 Deel 2: Bepaling van het begin en het einde van de binding
NEN-EN 480-4 Deel 4: Bepaling van de waterafscheiding van beton
NEN-EN 480-5 Deel 5: Bepaling van de capillaire wateropneming
NEN-EN 480-6 Deel 6: Infrarood-analyse
NEN-EN 480-8 Deel 8: Traditionele bepaling van het droge-stofgehalte
NEN-EN 480-10 Deel 10: Bepaling van het gehalte aan in water oplosbaar chloride
NEN-EN 480-11 Deel 11: Bepaling van de eigenschappen van luchtbellen in verhard beton
NEN-EN 480-12 Deel 12: Bepaling van het alkaligehalte van hulpstoffen
NEN-EN 480-14 Deel 14: Bepaling van de gevoeligheid voor corrosie van betonstaal in beton – Elektro-chemische beproevingsmethode bij gelijkblijvende potentiaal
NEN-EN 480-15 Deel 15: Referentiebeton en methode om hulpstoffen te beproeven die de viscositeit beïnvloeden