Rotonde luchtfoto

Beproevingsnormen materiaal

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Betonspecie

NEN-EN 12350-1 Deel 1: Monsterneming
NEN-EN 12350-2 Deel 2: Zetmaat
NEN-EN 12350-3 Deel 3: Vebe-proef
NEN-EN 12350-4 Deel 4: Verdichtingsmaat
NEN-EN 12350-5 Deel 5: Schudmaat
NEN-EN 12350-6 Deel 6: Volumieke massa
NEN-EN 12350-7 Deel 7: Luchtgehalte (drukmethode)
NEN 5960 Beton – Bepaling van de water-cementfactor/water-bindmiddelfactor van betonspecie

Verhardend beton

NEN 5970 Bepaling van de druksterkte-ontwikkeling van jong beton op basis van de gewogen rijpheid
NEN 5988 Bepaling van de kubusdruksterkte-verhardingsproef
NEN 5989 Bepaling van de kubusdruksterkte-verhardingsproef met temperatuurregeling

Verhard beton

NEN-EN 12390-1 Deel 1: Vorm, afmetingen en verdere eisen voor proefstukken en mallen
NEN-EN 12390-2 Deel 2: Vervaardiging en bewaring van proefstukken voor sterkteproeven
NEN-EN 12390-3 Deel 3: Druksterkte van proefstukken
NEN-EN 12390-5 Deel 5: Buigtreksterkte van proefstukken
NEN-EN 12390-6 Deel 6: Splijttreksterkte van proefstukken
NEN-EN 12390-7 Deel 7: Volumieke massa van verhard beton
NEN-EN 12390-8 Deel 8: Indringingsdiepte van water onder druk
NPR-CEN/TS 12390-9 Deel 9: Vorst/dooi-bestandheid – Afschilfering
CEN/TS 12390-10 Deel 10: Bepaling van de relatieve weerstand tegen carbonatatie van beton
CEN/TS 12390-11 Deel 11: Bepaling van de weerstand van beton tegen chloriden, eenzijdige indringing

Steenachtige materialen

NEN 2872 Bepaling van vorstbestandheid – Eenzijdige bevriezing in zoetwatermilieu
NEN 2873 Stroefheidsmeter volgens Leroux en bepaling van de stroefheid van oppervlakken
NEN 2874 Slijttoestel volgens Amsler en bepaling van de slijtweerstand
NEN 2875 Zandblaastoestel en bepaling van het massaverlies