Rotonde luchtfoto

Grondstoffen voor beton

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Cement

NEN-EN 197-1 Deel 1: Samenstelling, specificatie en conformiteits-criteria voor gewone cementsoorten Deel 2: Conformiteitsbeoordeling
NEN 3550 Cement volgens NEN-EN 197-1 of NEN-EN 14216, 
met aanvullende speciale eigenschappen – Definities en eisen
NEN-EN 14216 Cement – Samenstelling, specificatie en conformiteits-criteria voor bijzondere cementsoorten met erg lage hydratatiewarmte

Toeslagmaterialen

NEN-EN 12620 Toeslagmateriaal voor beton
NEN 5905 Nederlandse invulling van NEN-EN 12620 ‘Toeslagmateriaal voor beton’
NEN-EN 13043 Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden
NEN 6240 Nederlandse invulling van NEN-EN 13043
NEN-EN 13877-1 Betonverhardingen Deel 1: Materialen

Vliegas voor hydraulisch gebonden mengsels

NEN-EN 14227 Hydraulisch gebonden mengsels – Specificaties
NEN-EN 14227-3 Deel 3: Vliegas voor gebonden mengsels
NEN-EN 14227-4 Deel 4: Vliegas voor hydraulisch gebonden mengsels
NEN-EN 14227-5 Deel 5: Met hydraulische bindmiddelen gebonden mengsels

Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in beton

NEN-EN 15167-1 Deel 1: Definities, specificatie en conformiteitscriteria
NEN-EN 15167-2 Deel 2: Conformiteitsbeoordeling

Pigmenten

NEN-EN- 12878 Pigmenten voor het kleuren van bouwmateriaal gebaseerd op cement en/of kalk – Specificatie en beproevingsmethoden

Hulpstoffen voor beton

NEN-EN 934-1 Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 934-2 Deel 2: Hulpstoffen voor beton – Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduiding

Vezels in beton

NEN-EN 14889-1 Deel 1: Staalvezels – Definities, specificatie en conformiteit

Aanmaakwater

NEN-EN 1008 Aanmaakwater voor beton – Specificatie voor monsterneming, beproeving en beoordeling van de geschiktheid van water, inclusief spoelwater van reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als aanmaakwater voor beton