Rotonde luchtfoto

Materiaal

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Beton

NEN-EN 206-1Beton – Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
NEN 8005Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1: Beton Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
NEN-EN 13877-1Betonverhardingen Deel 1: Materialen

Staal

NEN 6008Betonstaal
NEN-EN 10080Staal voor wapenen van beton – lasbaar betonstaal – Algemeen
NEN-EN 13877-3Betonverhardingen Deel 3: Specificaties voor deuvels bij gebruik in betonverhardingen