Rotonde luchtfoto

Ongebonden en hydraulisch gebonden mengsels

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform
NEN-EN 13286-1 Deel 1: Laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentie-dichtheid en het watergehalte – Inleiding, algemene eisen en monsterneming
NEN-EN 13286-2 Deel 2: Beproevingsmethoden voor het bepalen van de laboratoriumreferentie-dichtheid en het watergehalte – Proctorverdichting
NEN-EN 13286-3 Deel 3: Laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentiedichtheid en het watergehalte – “Controlled Parameters Vibrocompression” (CPVC)
NEN-EN 13286-4 Deel 4: Laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentie-dichtheid en het vochtgehalte – Trilhamer
NEN-EN 13286-5 Deel 5: Laboratoriumbeproevingsmethoden voor het bepalen van de referentie-dichtheid en het watergehalte – Triltafel
NEN-EN 13286-7Deel 7: Traxiaalproef met cyclische belasting voor ongebonden mengsels
NEN-EN 13286-40 Deel 40: Beproevingsmethode voor de bepaling van de treksterkte van hydraulisch gebonden mengsels onder directe trekbelasting
NEN-EN 13286-41 Deel 41: Bepaling van de druksterkte van hydraulisch gebonden mengsels
NEN-EN 13286-42Deel 42: Beproevingsmethode voor de bepaling van de splijttreksterkte hydraulisch gebonden mengsels
NEN-EN 13286-43 Deel 43: Beproevingsmethode voor de bepaling van de elasticiteitsmodulus van hydraulisch gebonden mengsels
NEN-EN 13286-44 Deel 44: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de alfa-coëfficient van verglaasd hoogovenslak
NEN-EN 13286-45Deel 45: Beproevingsmethode voor de bepaling van de verwerkbaarheidsperiode van hydraulisch gebonden mengsels
NEN-EN 13286-46 Deel 46: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de verdichtbaarheid, het vochtgehalte
NEN-EN 13286-47 Deel 47: Beproevingsmethode voor de bepaling van de California bearing ratio, immediate bearing index en de lineaire zwelling
NEN-EN 13286-48 Deel 48: Beproevingsmethode voor de bepaling van de verpulveringsgraad
NEN-EN 13286-49Deel 49: Versnelde zwelproef voor grond behandeld met kalk en /of hydraulische bindmiddelen
NEN-EN 13286-50 Deel 50: Methode voor het maken van proefstukken van hydraulisch gebonden mengsels door verdichting met proctorapparatuur of triltafel
NEN-EN 13286-51 Deel 51: Methode voor het maken van proefstukken van hydraulische gebonden mengsels door verdichting met een trilhamer
NEN-EN 13286-52Deel 52: Methode voor het maken van proefstukken van hydraulisch gebonden mengsels door vibro-compressie
NEN-EN 13286-53Deel 53: Methode voor het maken van cylindrische proefstukken van hydraulisch gebonden mengsels door axiale compressie