Rotonde luchtfoto

Voorbereiding oppervlak bij zeer open asfaltbeton (zoab)

  • 18 november 2021

Wanneer op het doorgaand gewapend beton een zoab-deklaag wordt aangebracht, moet er voor worden gezorgd dat deze zich goed kan hechten op het betonoppervlak. Hiervoor kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • de bescherming van het verse betonoppervlak tegen uitdroging door middel van een folie;
  • het intensief borstelen en inzetten van een ‘wegdekreiniger’ met een maximale werkdruk van 150 bar om de verstoorde betonschil te verwijderen;
  • het licht stralen van het betonoppervlak(zogenaamd wapperen);
  • door de kleeflaag de tijd te geven om te breken of uit te fluxen;
  • het afzanden (en eventueel ook benevelen met water) van de bovenste kleeflaag om hechting aan de banden te voorkomen;
  • door zoab aan te brengen dat goed op temperatuur is en ervoor te zorgen dat het zoab tijdens het verdichten niet voor de wals uitschuift.
Wanneer het wegdek goed wordt gereinigd, is er geen verschil tussen het aanbrengen van curing compound of folie.

Voordat de zoab wordt aangebracht wordt op de gewapende betonlaag een dubbel afgezande kleeflaag aangebracht. De hoeveelheid kleefmiddel bedraagt twee keer 0,2 kg bitumenemulsie per m². De kleeflaag bevordert de hechting van het asfalt aan het beton en beschermt het beton tegen indringing van water en dooizouten. Het afzanden is nodig op het oppervlak berijdbaar te houden en om schuiven van de zoab bij aanbrengen tegen te gaan.