Rotonde luchtfoto

Literatuur Doorgaand gewapend

 • 18 november 2021
CROW Kennisplatform
 1. Ontwerpen van elastisch ondersteunde betonvloeren en –verhardingen. CUR-Aanbeveling 36. Derde herziene uitgave. Gouda, 2011
 2. Standaard RAW Bepalingen 2015. CROW, Ede, 2015
 3. Update RWS betonspecs. Specificaties Ontwerp Doorgaand Gewapende Betonverhardingen. Infraquest, november 2013
 4. NEN-EN 206-1, Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit, NEN Delft, 2001
 5. NEN 8005, Nederlandse aanvulling op NEN-EN 206-1: Beton - Deel 1: Specificaties, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit, NEN Delft, 2004
 6. VENCON 2.0. Software voor dimensionering van elastisch ondersteunde verhardingen van ongewapend en doorgaand gewapend beton'. CROW, Ede, september 2004
 7. Stet, M.J.A. Achtergrondrapport rekenmodellen en formularia behorende bij VENCON 2.0. CROW, Ede , juli 2004
 8. Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen. Dienst Verkeer en Scheepvaart, december 2011
 9. L.J.M. Houben. De VENCON2.0 dimensioneringsmethode voor ongewapende en doorgaand gewapende betonverhardingen. Technische Universiteit Delft
 10. Breugel, K.; Braam, C.R. en J.C. Walraven. Betonconstructies onder Temperatuur en krimpvervormingen. Betonpraktijkreeks 2. Stichting BetonPrisma. Den Bosch 1996
 11. Braam, C.R. en E.M. Horreweg. Scheurvorming in de doorgaand gewapende betonwegen; Een vergelijking tussen waarnemingen en theorie. Project.nr. 3.03.18. Technische Universiteit Delft, 2003
 12. Fuchs, F. en A. Jasienski: ‘Punch-out’ op Belgische autosnelwegen van doorgaand gewapend beton : Oorzaken, gevolgen en remedies. Febelcem; OCW, Brussels, 1997
 13. NEN 6720, Voorschriften beton - TGB 1990 - Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995), NNI Delft, 1995 met NEN 6720/A3, Wijzigingsblad A3 op NEN 6720, NEN Delft, 2004
 14. Orval, L.H.J.G en R.W.M. Faase: Doorgaand gewapend beton A12: De (beton)weg met toekomst. Betonwegennieuws: 109 (december 1997), pagina 8-12
 15. Het ‘punch-out’-probleem: Samenvatting van een rapport van het Opzoekingscentrum voor de wegenbouw. Federatie van de Belgische Cementnijverheid (FEBELCEM). Betonwegennieuws: 108 (oktober 1997), pagina 18
 16. McCullough, B.F. en B.K. Thornley: Design of continuously reinforced concrete for highways. Ass. Reinforcing Bar Producers ARBP, Concr. Res. Steel Inst. CRSI, Highways + Transportation Comm.; ARBP-CRSI, 1981, 41 pagina’s
 17. Heijmans, M.J.J. en A.A.A. Molenaar.: Theoretische studie naar enkele aspecten van het dimensioneren van ongewapende en doorgaand gewapende betonverhardingen. Betonwegennieuws: 42 (september 1980), pagina 6-11
 18. Stet, M.J.A. Handboek betonverhardingen. ISBN 90 6228 447 9, NUR 956. Reed Business Information. Doetinchem, 2003
 19. Ontwerptechnische zaken en standaarddetails provincie Noord-Brabant. Den Bosch, 2011
 20. Velthuijsen, T. en M. Haffmans.: Ontwerp eindconstructie: Het gedrag van een doorgaand-gewapende beton verharding. Afstudeerwerk HTO 's-Hertogenbosch, 1997, 62 pagina’s
 21. Wegverbredingen in cementbeton. Publicatie 286. CROW, Ede, mei 2010
 22. Kramer, W.A. Ontwerprichtlijn Halteren op beton. Cement&betonCentrum, Den Bosch, 2013