Rotonde luchtfoto

Openstelling voor het verkeer

  • 18 november 2021

Wanneer het beton voldoende verhard is, kan de betonverharding in gebruik worden genomen. Daarbij rijst natuurlijk de vraag: ‘Wat is voldoende?’. Op dit punt stellen de Nederlandse normen geen eisen. Wel geven de Standaard RAW Bepalingen 2015 (artikel 82.14.02) aan dat de directie in overleg met de aannemer vaststelt wanneer en onder welke omstandigheden verkeer toegelaten mag worden.

Er is wel een indicatie te geven. De volgende tijdspannen zijn aan te houden voor het toelaten van weggebruikers:

  • gedurende de eerste 24 uur: geen verkeer, dat wil zeggen ook geen voetgangers;
  • na 24 uur: voetgangers en (brom)fietsers;
  • na 48 uur: personenauto’s en lichte (motor)voertuigen met twee assen en een maximaal gewicht van 1.500 kg;
  • na 7 dagen of een druksterkte van 70% van de vereiste karakteristieke druksterkte: kan het overige verkeer worden toegelaten.
De aangegeven periodes waarin verkeer nog niet toegestaan is, gelden als minimum. Tijdens ongunstige weersomstandigheden (lage temperaturen) wordt aanbevolen om deze periodes te verlengen.