Rotonde luchtfoto

Kwaliteitszorg

 • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Opdrachtnemers in de betonwegenbouw beschikken over een kwaliteitssysteem en werken met een kwaliteitsplan en een keuringsplan. In de Standaard RAW Bepalingen [2] en in een bestek worden eisen gesteld aan:

 • de druksterkte van het beton;
 • het vervaardigen, het transporteren en het lossen van de betonspecie;
 • het verwerken en het verdichten van de betonspecie;
 • de weersomstandigheden tijdens het verwerken;
 • de nabehandeling;
 • de voegen;
 • de stroefheid;
 • de textuurdiepte;
 • de vlakheid;
 • de laagdikte.
Wanneer tijdens de uitvoering voldoende aandacht aan deze aspecten wordt besteed, kan een optimaal eindproduct worden gerealiseerd. Voor een nadere toelichting op deze aspecten wordt verwezen naar het onderdeel ‘Uitvoering betonverhardingen’.