Vezelmixbeton detail 660x440 1

Vezelversterkt beton

  • 17 november 2021

Bij vezelversterkt beton wordt aan het beton een mengsel van één of meerdere typen vezels toegevoegd: staalvezels, getordeerd of gefreesd, en/of polypropyleenvezels. De staalvezels hebben een constructieve functie, de kunststofvezels fungeren met name in de plastische verhardingsfase van het beton als krimpbeheersers.

De vezels worden op de betonmortelcentrale gedoseerd aan de betonspecie. Het vezelvolume per m³ is 40 kg staalvezels en 0,6 kg polypropyleenvezels. Het aardvochtige betonmengsel wordt naar het werk getransporteerd en voor de slipformpaver gestort en verdeeld.

Voorbeeldprojecten met vezelversterkt beton

  • Grensemplacement Venlo
  • Reconstructie N277 Middenpeelweg

Aanleg grensemplacement, Venlo

In opdracht van Rijkswaterstaat Limburg is het voormalige en sterk verouderde grensemplacement ten noorden van de A67 bij Venlo volledig gereconstrueerd en heringericht tot een moderne en ruime verzorgingsplaats. De totale oppervlakte van de parkeervoorzieningen bedraagt circa 16.000 m², geheel uitgevoerd in vezelversterkt beton. Dit is het eerste project waarbij vezelversterkt beton op deze grote schaal is toegepast.

Videobeelden aanleg grensemplacement Venlo in vezelversterkt beton

Reconstructie N277, Middenpeelweg

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant is een reconstructie uitgevoerd van een gedeelte van de N277 (Middenpeelweg), ter hoogte van de Dr. de Quayweg nabij Elsendorp. Over een lengte van bijna 500 m is een betonverharding aangebracht met vezelversterkt beton. Na eerdere projecten van onder meer Rijkswaterstaat met vezelversterkt beton voor parkeerplaatsen en opstelstroken, is dit het eerste project waarbij vezelversterkt beton in een wegverharding voor continu verkeer wordt aangelegd.