White topping 660x440

White topping

 • 17 november 2021

White topping is een composiet verhardingsconstructie, waarbij een relatieve dunne betonlaag op een asfaltlaag wordt aangebracht. Vandaar de naam white topping: ‘wit op zwart’.

Bij white topping wordt onderscheid gemaakt in de dikte van de toplaag van beton:

 • dunne toplaag: dikte tussen 100 en 200 mm (TWT = thin white topping)
 • zeer dunne toplaag: dikte tussen 50 en 100 mm (UTW = ultra thin white topping)

Het beton dient te hechten aan de asfaltonderlaag.

Waar is white topping voor geschikt?

White topping kan worden toegepast om gedegenereerde asfalttoplagen te vervangen en de wegconstructie duurzaam te herstellen/versterken. Daarbij moet wel de resterende asfaltlaag nog voldoende dik zijn en over voldoende draagkracht beschikken.

White topping is niet geschikt als de resterende asfaltlaag te dun is en/of geheel gedegenereerd.

Constructie kenmerken

 • De resterende asfaltdikte (na freeswerk) dient circa 150 mm te bedragen, bij een betondikte van 70 mm [1]. Bij een betondikte van 90 mm zou een asfaltdikte van 130 mm het minimum zijn.
 • Bij zeer dunne toplagen is vezelbeton met een hogere sterkteklasse gewenst/noodzakelijk.
 • Bij de samenstelling van het beton dienen in relatie tot de constructiedikte eisen te worden gesteld aan de maximale korrelgrootte van het toeslagmateriaal.
 • Het beton moet hechten aan de asfaltonderlaag.
 • De betonverharding bevat geen deuvels en/of koppelstaven.
 • Het betonoppervlak kan worden afgewerkt met een lichte bezemstreek.
 • Voor geluidreductie kan het betonoppervlak worden uitgeborsteld, indien bij de samenstelling van het beton daarmee rekening is gehouden.
 • De plaatafmetingen zijn maximaal 12-15 keer de plaatdikte bij gebruik van gewoon beton; bij vezelbeton met hogere sterkte: 18-22 keer de plaatdikte.
 • De lengte-breedteverhouding van de plaatafmetingen is maximaal 1,5.
 • Het zagen van de voegen dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden.
 • Diepte van de voegen: 30% van de betondikte; breedte van de voegen: circa 3 mm.
 • De voegen worden niet opgezaagd en gevuld.
 • De wegconstructie kan, nadat 70% van de vereiste 28-daagse betonsterkte is bereikt en afhankelijk van betonsamenstelling, weers- en temperatuuromstandigheden, na circa 3 tot 4 dagen in gebruik worden genomen.

Uitvoeringsaspecten

 • Het gefreesde asfaltoppervlak dient grondig gereinigd te worden en geen losse (asfalt)deeltjes te bevatten.
 • Bij een hoge temperatuur (> 45 graden Celcius) van het asfalt dient het asfalt met water te worden afgekoeld voordat het beton wordt aangebracht. Te warm asfalt voorkomt een goede hechting tussen asfalt en beton.
 • Voor een goede hechting is geen kleeflaag o.i.d. nodig.
 • Het asfalt dient bevochtigd te worden voordat het beton wordt aangebracht om te voorkomen dat aanmaakwater uit de betonspecie wordt onttrokken.
 • Het beton dient aangebracht te worden bij relatief gunstige weersomstandigheden: ten minste > 5 °C en bij voorkeur < 25 °C bij een relatieve vochtigheid van > 50%.
 • Het beton kan bij voldoende oppervlak en ruimte machinaal worden aangebracht met een slipformpaver of rolling finisher onder afschot of dakprofiel. Voor relatief kleine oppervlakken geniet handwerk de voorkeur.
 • Het beton dient adequaat te worden nabehandeld. Hou bij de keuze van de nabehandeling rekening met het tijdig aanbrengen van de voegen.
 • Het nog verse beton dient beschermd te worden tegen (mechanische) beschadiging/aantasting door derden (fietsers, voetgangers, spelende kinderen etc.).
 • Eerdere openstelling voor het verkeer kan worden gerealiseerd door het aanbrengen van een snel(ler) verhardende betonspecie.

Ervaringen

In Nederland is nog geen ervaring opgedaan met white topping. De meeste ervaring hiermee is opgedaan in de Verenigde Staten. Al sinds 1960 zijn projecten in de VS uitgevoerd met voornamelijk wat dikkere overlagingsconstructies (tot 225 mm). De ervaringen in de VS tonen aan dat de levensduur van dergelijke white toppings circa 30 jaar is.

In Europa is in onder meer Zweden, België, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk ervaring opgedaan met projecten in white topping.

Duurzaamheid

White topping is met succes toegepast om ernstig beschadigde asfaltdeklagen duurzaam te herstellen, binnen de eerder gestelde randvoorwaarden. De ervaringen in het buitenland tonen aan dat de vooraf gestelde verwachte levensduur van 20 jaar wordt overschreden.

Vergelijking eigenschappen betonverharding, asfaltverharding en white topping

Eigenschappen

Beton-
verharding

Asfalt-
verharding

White topping

Draagvermogen

++

+

++

Weerstand tegen geconcentreerde lasten

++

++

Gedrag bij ongelijkmatig draagvermogen

++

++

Buigsterkte

++

++

Weerstand tegen vervorming door hoge temperaturen

++

++

Weerstand tegen spanningen agv lage temperaturen

++

+

Slijtweerstand

++

+

++

Kosten voor voegen

++

+

Vlakheid

+

+

+

Wringing

+

+

+

Geluid

+

+

+

Brandstofverbruik

+

+

+

Helderheid

+

+

Aanlegkosten

++

+

Onderhoudskosten

++

++

Brandweerstand

++

++

Repareerbaarheid

++

+?

Recycling mogelijkheden

+

+

[1] Silfwerbrand, Johan (2004) The Philosophy of White toppings. Proceedings 9th International Symposium on Concrete Roads 2004, Istanbul
[2] Macht, J., E.K. Tschegg, M. Jamek, J. Steigenberger, White topping – assessment of asphalt concrete interfaces. Proceedings 10th International Symposium on Concrete Roads 2006, Brussels.
[3] Riffel, S. New innovative road construction method: White topping - a quick way to resolve rutting. Proceedings 10th International Symposium on Concrete Roads 2006, Brussels.
[4] Armaghani, e.o; Performance of White topping in Florida. Proceedings 10th International Symposium on Concrete Roads 2006, Brussels.