Cwegdek voor verkeerssnelheden van zowel 50 als 70 km/uur

Uitgeborsteld beton

  • 17 november 2021

Het meest in het oog springende voordeel van het toepassen van een betonnen wegdek is de duurzaamheid. Bovendien is beton in vergelijking met asfaltwegdekken onderhoudsarm. Daar staat tegenover dat betonwegdekken in het algemeen meer geluid produceren dan asfalt. Wel zijn er enkele varianten die relatief geluidarm zijn, zoals uitgeborsteld beton.

Bij uitgeborsteld beton wordt direct na aanleg een vertrager op het oppervlak aangebracht. Nadat de rest van het beton is uitgehard, wordt de nog niet uitgeharde bovenlaag uitgewassen of geborsteld. Hierdoor komt het aggregaat bloot te liggen.

Er zijn twee varianten van uitgeborsteld beton: beton met een continu en met een discontinu mengsel. De tweede soort is met name voor vrachtwagens stiller dan DAB.

Projectvoorbeeld in uitgeborsteld beton

De Oost Veluweweg is één van de belangrijkste toegangswegen tot Apeldoorn. De Gemeente Apeldoorn verbreedde de weg en gebruikte daarbij beton met een geluidreducerend oppervlak. Daarmee koos de stad voor een onderhoudsarme weg met een lange levensduur.