Header Busstation Holendrecht

(Ultra-)hogesterktebeton

  • 17 november 2021

Hogesterktebeton

De technologie voor hogesterktebeton (hsb) heeft de laatste jaren een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt. Beton in sterkteklasse C53/65 wordt bij in het werk gestort beton vrijwel dagelijks toegepast voor een grote variëteit aan constructies. Op dit moment zijn sterkteklassen tot en met C100/115 opgenomen in de voorschriften beton (NEN-EN 206-1 / NEN 8005). Nog hogere sterkteklassen zijn inmiddels produceerbaar. Hogesterktebeton wordt zowel toegepast in de prefab-betonindustrie, als bij in het werk gestort beton.

Ultra-hogesterktebeton

Na hogesterktebeton (hsb) komt ultra-hogesterktebeton (uhsb). En toch is uhsb meer dan een verbetering van hsb. Kon hsb nog gemaakt worden door optimalisering van alle details van het 'gewone' beton, bij uhsb is er sprake van een nieuwe technologie.

Die nieuwe technologie betreft zowel de grondstoffen als de procestechniek. Fundamenteel voor uhsb is de korrelpakking, wat wil zeggen dat de korrelgrootte van de verschillende componenten elkaar perfect aanvullen, zodat een zeer dicht materiaal ontstaat. Ter vergelijking: het poriegehalte van gebruikelijk constructief beton ligt rond de 10-12%; uhsb heeft een poriegehalte van 1-1,5% en is daarmee vergelijkbaar met keramiek.

Eigenschappen uhsb

Dat heeft grote invloed op de eigenschappen van het eindproduct. Uhsb is zo dicht, dat het vrijwel ondoordringbaar is voor vloeistoffen. Dat resulteert in een extreme bestandheid tegen agressieve omstandigheden en dus een onderhoudsvrije levensduur. De extreme dichtheid maakt uhsb bijzonder interessant voor constructies waaraan zeer hoge eisen worden gesteld aan onbelemmerde beschikbaarheid (infrastructuur). En de bijzonder hoge sterkte slanke en sierlijke constructies mogelijk maakt.

Hogesterktedefinities

Beton met hogere sterkte, hogesterktebeton, zeerhogesterktebeton en ultrahogesterktebeton: alle suggereren ze sterker te zijn dan 'gewoon' beton. Maar hoe ligt nu de onderlinge verhouding tussen deze begrippen? NEN-EN 206-1 biedt enige houvast, en aanvullend geeft de CUR-Aanbeveling 97 Hogesterktebeton nog wat richting.

Onderstaande indeling naar sterkteklasse is een samenvatting van deze voorschriften en is ook in lijn met de internationale literatuur:

begrip
karakteristieke kubusdruksterkte
'normale' sterkte betontot 65 MPa
hogesterktebeton65 MPa tot 105 MPa
zeerhogesterktebeton105 MPa tot 150 MPa
ultrahogesterktebeton150 MPa tot 200 MPa

Het begrip 'beton met hogere sterkte' is hiermee in feite overbodig.