Rotonde luchtfoto

Onderbouw en fundering

  • 18 november 2021

De draagkracht van de ondergrond en het lagenpakket direct onder de betonplaat, wordt uitgedrukt in een samengesteld beddingsgetal. Het samengestelde beddingsgetal, ook wel k-waarde genoemd, wordt bepaald door de laagdikten en stijfheden van alle onderliggende lagen. De samengestelde bedding is afhankelijk van:

  • de soort ondergrond;
  • eventueel aanwezige ophoging en/of zandbed;
  • het type fundering.