Rotonde luchtfoto

Belastingen

  • 18 november 2021

Bij het dimensioneren van betonwegen is het aantal lastherhalingen van het zware verkeer gedurende de levensduur van de verharding bepalend.

De verkeersbelasting wordt uitgedrukt in het aantal zware voertuigen dat van de rijbaan gebruik maakt. De ontwerpbelasting wordt bepaald door:

  • de gewenste ontwerplevensduur, het aantal gebruikersdagen per jaar, de gemiddelde etmaalintensiteit over de doorsnede, het percentage verkeer op een rijbaan, het zware verkeer, het aantal assen van de zware voertuigen en de jaarlijkse verkeersgroei;
  • de aslasten van het zware verkeer (vanaf 20 kN en ingedeeld in klassen met breedte van 20 kN), de band- typen (enkellucht, breedband, dubbellucht, superbreedband) en de temperatuursvariatie in de betonplaat worden ondergebracht in spectra;
  • de afwikkeling en verdeling van het verkeer over de rijstroken en over de langsvoegen.

De verkeersbelasting is onder meer afhankelijk van het type weg en de gebruiksfunctie en kan eventueel met aslastmetingen worden bepaald. Belangrijk is dat bij het berekenen van de betondikte met de werkelijk optredende aslasten wordt gerekend. Bij het berekenen van de basisconstructies in hoofdstuk 'Basisconstructies' is hiermee rekening gehouden.