Rotonde luchtfoto

Hulpmiddel voor ontwerp en dimensionering_ Vencon 2.0

  • 18 november 2021
  • Eigenschappen
CROW Kennisplatform

Wanneer de ondergrondparameters, belastingen en de eigenschappen van beton en staal bekend zijn, kunnen met VENCON 2.0 ontwerp- en controleberekeningen voor elastisch ondersteunde betonverhardingen worden gemaakt. Met VENCON 2.0 kunnen verhardingsvarianten worden vergeleken. Het programma is gebaseerd op de VNC-dimensioneringsmethode voor elastisch ondersteunde betonverhardingen en CUR-Aanbeveling 36-3 ‘Ontwerpen, berekenen en detailleren van bedrijfsvloeren van constructief beton’ [16]. Bij VENCON 2.0 hoort een achtergrondrapport met alle formules, modellen en de rekengang [17]. VENCON 2.0 is opgebouwd uit tabbladen en heeft standaard gebruikersprofielen voor een:

  • autosnelweg;
  • provinciale weg;
  • gemeentelijke weg;
  • plattelandsweg (landbouwweg of waterschapsweg);
  • busbaan.

Een gebruikersprofiel bevat ontwerpgegevens en -parameters voor de rubrieken: ‘Weg lay-out’, ‘Belastingen’ en ‘Onderbouw en fundering’. De gebruiker kan de standaardinstellingen wijzigen en opslaan. Voor het opstellen van de basisconstructies in hoofdstuk 'Plaatvormen, voegpatronen en voegen' is gebruikgemaakt van VENCON 2.0. De gebruiker kan met het programma ook afwijkende situaties doorrekenen.